Počas lockdownu

V čase platných opatrení voči COVID-19 je možné zapojiť sa do sledovania aktuálnych nedeľných kázní a stredňajších biblických vyučovaní prostredníctvom Facebook stránky zboru.


Nedeľa so začiatkom o 10:00 a streda o 18:00.


Ostané záznamy kázní a biblických vyučovaní nájdete na YouTube Shift a YouTube zbor.

Pravidelné stretnutia

Bohoslužby – nedeľa 09:30

Besiedka pre deti – nedeľa 10:00

Biblické vzdelávanie a modlitby – streda 19:00 (zimé obdobie  18:00)

Stretnutie mladých (Shift) – piatok 18:00