Kontakt na kazateľa zboru:

Bc. Zoltán Kakaš
tel.: 0907 731 428
e-mail: komarno.baptist@gmail.com

Adresa zboru:

Železničná ul. 15, Komárno 945 01

Číslo zborového účtu: SK89 0900 0000 0000 2638 6087